Информационен семинар на тема: „Допълваща и алтернативна комуникация. Видове. Система от символи. Добри практики“.

На 15 декември 2023 г. в ДГ „Брезичка“ гр. Бургас, обучителите: Десислава Севова – ресурсен учител и Татяна Янакиева – педагог на зрително затруднени към РЦПППО – Бургас и членове на Националния екип по ДАК, проведоха информационен семинар на тема: „Допълваща и алтернативна комуникация. Видове. Система от символи. Добри практики“.

Специалистите представиха възможности за подобряване общуването на деца със затруднения и практическото приложение на различните средства за ДАК – ниско, средно и високотехнологични.

Участниците в семинара имаха възможността да се запознаят с безплатните ресурси, които предлага УНИЦЕФ България, както и с някои от специализираните софтуери за допълваща и алтернативна комуникация. Бяха показани, изработени от специалистите към РЦПППО – Бургас, табла за комуникация и технологични средства, прилагани в практиката.

Участниците от ДГ „Брезичка“ гр. Бургас и ДГ „Чайка“ гр. Бургас задаваха въпроси и дискутираха проблеми, свързани с прилагането на допълващата и алтернативна комуникация, както и мотивацията на семействата да ги използват със своите деца.