Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст

През месец ноември 2023 г. Мария Георгиева, психолог в Регионален център – Бургас, проведе обучение с родители на ученици от V до VII клас, по Национална програма „Заедно за всяко дете“ в ОУ „Христо Ботев“, кв. Долно Езерово, град Бургас, по модул 2 на тема: „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст“. Водещата представи техники за ефективна комуникация между родители и ученици, практически примери, насоки и много полезни съвети, като разясни, че формирането на учениците като личности включва всички, които в различна степен са свързани с обучението, отглеждането и възпитанието им. Обединяването на усилията на двете страни – училище и семейство, цели постигане на максимални резултати по отношение на личностното развитие на подрастващите.