Програма „Стъпки заедно“ на УНИЦЕФ и МОН

Завършиха обученията за ментори по програма „Стъпки заедно“ на УНИЦЕФ и Министерство на образованието и науката за превенция на насилието и тормоза в училище.

Програмата е насочена към деца, учители и родители, и цели подобряване на училищния климат и изграждане на споделени ценности на ниво клас и училище. Използване на възстановителния подход като начин за справяне с възникналите конфликти чрез Миротворци и създаване на активна ученическа общност през Ученически активации, в които децата инициират събития.

Ментори от пилотните училища по програмата предадоха опита си на още 40 професионалисти от Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в страната. Представители на РЦПППО гр. Бургас бяха г-жа Недка Абрашева и г-жа Женя Жекова.