Допълваща и алтернативна комуникация – обучение-практикум

На 28. 11. 2023 г. в платформа Тиймс се проведе съвместно обучение – практикум, във връзка с вътрешноквалификационната дейност, заложена в Годишния план на ресурсните учители от ЕКК „Пиргос“, ЕКК „Дъга“ и ЕКК „Надежда“. Темата, по която работиха специалните педагози бе: „Допълваща и алтернативна комуникация“. Десислава Севова, с помощта на високотехнологично средство Cboard, представи накратко какво представлява ДАК. Разгледани бяха и видовете средства, които помагат на невербалните деца да говорят, стратегиите при въвеждане на ДАК и видове символи, използвани в софтуерните продукти. В практическата част на срещата, чрез презентация и демонстрация, обучителят представи софтуера Board Builder, чрез който лесно и достъпно може да се изработват комуникационни табла. Участниците в практикума бяха разделени на четири работни групи, като всяка от тях трябваше да разработи табло, свързано с важен за децата празник. Първа група в състав: Радка Я. Кирова, Илина Транчева, Йоана Вановска, Анжела Колева, Ростислава Стефанова, Румяна Дапчева, Стойчо Димитров, Станимир Желев и Радостина Грозева, разработиха табло на тема „Коледа“. Втора група: Станка Георгиева, Ваня Гочева, Елена Чиперкова, Добринка Ковачева, Галя Желчева, Недка Абрашева, Женя Жекова, Галя Желчева и Мария Брайчева, на тема „Нова година“. Трета група: Силвия Стамболиева, Галя Грудева, Таня Атанасова, Иванка Димитрова, Валя Петрова, Аделина Тотева, Калина Илчева, Пролетина Динева, на тема „Рожден ден“. Четвърта група: Владка Димитрова, Калина Михова, Мария Тодорова, Шазие Юсуф, Ганка Куртева, Яница Динева работиха по темата „1 юни“. Всяка група представи своето табло. Обсъдиха се затрудненията по време на работа и насоките за справяне. По време на работната среща, в помощ на обучителя, бе и г-жа Татяна Янакиева, която е част от Националния екип по Допълващата и алтернативна комуникация.