Вътрешноквалификационна дейност

На 27.11.2023г. бе проведено съвместно обучение, във връзка с вътрешноквалификационната дейност на специалисти от ЕКК „Мираж“ и ЕКК „Психолози“ към РЦПППО гр. Бургас.

Тема на обучението бе: „Синдром на родителското отчуждение. (СРО)“ с обучител Деница Груева и гост лектор Даниела Бинева. Бяха представени същността на формиране на синдрома, диагностичните критерии и тежест на проява. Госпожа Бинева запозна участниците и с практически опит от различни тестове за диагностика, като инструменти за работа.