Оказване на Първа психологична помощ и практики, съобразени с травмата, при малки деца и лицата, полагащи грижи за тях

На 24 и 25. 11. 2023 г. се проведе обучение, във връзка с проект на УНИЦЕФ и Фондация „За нашите деца“, на тема: „Оказване на Първа психологична помощ и практики, съобразени с травмата, при малки деца и лицата, полагащи грижи за тях“. Водещите лектори Мария Георгиева – психолог в Регионален център – Бургас, член на РЕПЛР и Росица Димова – кризисен психолог в Държавната агенция за закрила на детето и в Националната мобилна група за психологическа подкрепа към Министерство на образованието и науката, представиха на участниците презентации и добри практики за справяне със ситуации, свързани с травмата и стреса. Групата беше разнородна, като в нея се включиха педагози и психолози от детски градини и училища, социални работници и психолози от Център за обществена подкрепа – Община Бургас. Интересът към темата провокира множество въпроси и споделен опит от страна на участниците. Водещите дадоха обратна връзка с ценни насоки и упражнения за справяне с ежедневните предизвикателства в работата ни.