Национална конференция по прилагане на ICF-CY в приобщаващото образование в град Бургас

   В периода 17-19.11.2023 г. в Конгресен център гр. Бургас се проведе Национална конференция по прилагане на ICF-CY в приобщаващото образование.  Организатор на събитието бе Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град в партньорство с Филиал Бургас на Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

   В конференцията  участваха специалисти от 28-те регионални центрове в страната, преподаватели от Факултета по науки за образование и изкуства към Софийски университет “ Св. Климент Охридски ”, експерти от МОН, РУО- Бургас, специалисти от ЕПЛР от бургаски училища. Официални гости на събитието бяха г-жа Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“ в Министерство на образованието, г-жа Анелия Йотова – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ и г-жа Яница Куманова – старши експерт по приобщаващото образование в РУО Бургас.

    Гл. ас. д-р Калоян Дамянов – директор на РЦПППО-София-град, представи концепцията за функционална оценка на специалните образователни потребности. 

    В рамките на конференцията специалисти от всички регионални центрове в страната направиха отчет на дейностите по прилагането на функционалното оценяване на специалните образователни потребности на деца и ученици на основата на ICF-CY. На мероприятието  обучители от РЦПППО Бургас, г-жа Фотинка Краева – старши ресурсен учител и г-жа Мария Георгиева – психолог, презентираха проведените към момента дейности, свързани с прилагане на ICF-CY в приобщаващото образование. Педагозите споделиха добри практики от семинари и обучения с педагози, членове на ЕПЛР в детски градини и училища, споделиха положителни аспекти от работата, очертаха най-често срещаните въпроси и затруднения, изведоха препоръки за преодоляването им, значими за последващата работа с децата и учениците със специални образователни потребности.