Вътрешноквалификационна дейност

На 09.11.2023г. в платформа „Тиймс“ се проведе дейност за вътрешна квалификация заложена в плана на ЕКК – логопеди, ПЗЗ, СРР и ерготерапевт през учебната 2023-2024 година. Заедно с Екипите за ключови компетентности – „Дъга“, „Мираж“, „Надежда“, „Пиргос“ и „Психолози“ се представиха насоки за оформяне и изготвяне на терапевтичен албум за работа с деца в ПУВ по основни образователни направления и теми в детската градина. Г-жа Величка Станкова демонстрира модели за изготвяне на работни листи, които да бъдат включени в помагалото, в помощ на специалните педагози от Регионален център – Бургас и родителите на децата със специални образователни потребности от ресурсните групи. След обсъждане Екипите избраха шест теми, които да бъдат включени в терапевтичния албум.