Вътрешноквалификационна дейност на ЕКК „Психолози“

На 26.10.2023 г. се проведе заседание на ЕКК Психолози, във връзка с вътрешноквалификационната дейност на Регионален център гр. Бургас. Жива Величкова – психолог  представи темата „Диагностика на вътрешносемейните отношения. Проективна методика „Три дървета“. Членовете на методичното обединение се запознаха с основните моменти на тази малко известна, но утвърдена проективна методика, която се прилага основно в диагностичната психокорекционна работа с деца и юноши. С тази техника можем да анализираме отношенията в семейството и техните характеристики.  Методиката добре разкрива наличието на различни особености и евентуални конфликти, за които на децата им е трудно да говорят и облекат в думи, но често са в основата на депресивни състояния, множество поведенчески особености и агресивни тенденции.

 За да се разбере по-добре тестът и начинът на интерпретация, психолозите бяха поканени да  го проведат  върху себе си. Това доведе до знания, откровения и прекрасни емоции, които оказаха отпечатък върху всеки един от нас.