Участие на специалисти от РЦПППО гр. Бургас в проект „Smart Teachers Play More 2023“ – Рейкявик, Исландия по програма ЕРАЗЪМ+

Специалните педагози Женя Жекова и Татяна Янакиева от РЦПППО – Бургас взеха участие по проект Smart Teachers Play More 2023 (2023-1-BG01-KA122-ADU-000117854) по програма Еразъм+, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ – краткосрочни проекти за мобилност на обучаеми и персонал в образованието за възрастни. Проектът предостави възможност на 10 членове на Асоциацията (ресурсни учители и други педагогически специалисти) да надградят своя преподавателски капацитет с иновативни педагогически методики и с идеи с европейска перспектива. В програмата на курса бяха включени двигателни и интерактивни игри, мултимодулни техники за преподаване на ключови умения и езикова подготовка; двигателни дейности в класната стая, различни начини за предаване и осъществяване на академични, лични и социални цели. Бяха представени редица полезни практики, които могат да се използват и прилагат в училищата и детските градини. Исландската образователна система беше представена и чрез посещение на Dalskoli (dalskoli.is) – едно от най-новите училища в Рейкявик, предлагащо обучение от детската градина до завършване на средно образование. Архитектурната среда е приспособена за една спокойна и ползотворна учебна обстановка – STEM кабинети, иновативни класни стаи, терени за футбол, баскетболно игрище, фитнес, басейни, библиотека, ресторант и още множество различни съоръжения. Учебната среда е създадена по начин, който да разгърне потенциала на всяко едно дете. Домакините бяха подготвили и богата културна програма. Проектът Smart Teachers Play More 2023 поднесе много хубави моменти,  представи  редица полезни практики, които могат да се използват при обучението и терапевтична дейност с деца със специални образователни потребности в общообразователни училища, детските градини и ЦСОП.