Международен ден на белия бастун

По повод 15 октомври – Международен ден на белия бастун, специалните педагози към Регионален център – Бургас проведоха информационни кампании в учебните заведения, в които се обучават деца и ученици с нарушено зрение. Под ръководството на Татяна Янакиева – педагог на зрително затруднени, ресурсните учители Ваня Гочева, Веселина Радованова и Анжела Колева от РЦПППО-Бургас, презентираха колко независими могат да бъдат зрително затруднените, владеейки техниките на белия бастун и използвайки го в ежедневието. Те запознаха колегите си със спецификите при обучението на децата и учениците с нарушено зрение, след което дискутираха проблемите и успехите им. По интересен и достъпен начин, специалните педагози демонстираха някои от пособията за зрително затруднени на техните съученици и учители, като заедно обсъдиха как да възприемаме и съдействаме на тези деца.