Международния ден на учителя


Учениците от IX „а“ и IX „б“ клас на ПГТ „Алеко Константинов“ гр. Поморие, под ръководството на класните ръководители Елена Янакиева и Живка Вълканова, отбелязаха Международния ден на учителя с тържество, изнесено пред всички ученици и учители от училището. Те бяха подготвили песни и танци, с които зарадваха гостите на тържеството. В мероприятието се включиха и учениците от групата на ресурсния учител от РЦПППО – Бургас – Недка Абрашева. В края на тържеството се извиха кръшни хора и всички учители получиха подарък.