Информационен семинар, проведен от специалисти на РЦПППО Бургас

Във връзка с прилагането на Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца и юноши/ ICF-CY/ в приобщаващото образование, на 27.09.2023 г., обучители от РЕПЛР към РЦПППО гр. Бургас проведоха информационен семинар на тема: „Въвеждащо обучение в прилагането на Карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания”. Сред гостите бе г-жа Яница Куманова, старши експерт Приобщаващо образование към РУО Бургас.
Събитието провокира голям интерес измежду директори, координатори и представители на ЕПЛР от учебните институции в област Бургас, които изпълниха залата на АЕГ ”Гео Милев” гр. Бургас.
Г-жа Стоянова, директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, приветства участниците и им представи обучителите в лицето на : г-жа Величка Станкова – логопед, член на РЕПЛР и обучител в РЦПППО Бургас, г-жа Радка Кирова – ресурсен учител, слухово- речеви рехабилитатор, член на РЕПЛР и обучител в РЦПППО Бургас, г-жа Милка Ватева – зам. директор РЦПППО Бургас, г-жа Албена Димитрова – зам. директор по учебната дейност в РЦПППО Бургас, г-жа Мария Георгиева – психолог, член на РЕПЛР и обучител в РЦПППО Бургас, г-жа Даниела Бинева – психолог, член на РЕПЛР и обучител в РЦПППО Бургас и Фотинка Краева – ресурсен учител, член на РЕПЛР и обучител в РЦПППО Бургас. По време на работната среща, екипът обучители от РЕПЛР Бургас, запозна всички присъстващи с насоките за изготвянето на Картата за функционална оценка, начина на попълване на съкратения й вариант, както и пълната й версия. Специалистите говориха за Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца и юноши /МКФУЗ/ в контекста на приобщаващото образование за оценяване на функционирането и необходимостта от допълнителна подкрепа на децата и учениците със СОП и/или хронични заболявания в различни области, като мобилност, комуникация, учене и участия в социалния и обществен живот.
В края на информационния семинар, директорът на РЦПППО гр. Бургас, даде думата на присъстващите, за да споделят своите въпроси. Получи се интересен диалог между професионалисти. Обучителите съобщиха пред аудиторията, че има новосъздадена електронна поща, на която те могат да направят запитвания и да получат компетентен отговор.
Преди да закрие срещата г-жа Стоянова благодари на педагозите за присъствието и готовността им за прилагане на новостите в приобщаващото образование, като сподели пред всички участници, че РЦ Бургас през учебната 2023/2024 г. ще проведе практикуми за попълване на кратък и разширен вариант на Картата за функционална оценка, както и План за подкрепа на ДУСОП.