Предстоящ обучителен модул

Информация за предстоящ обучителен модул, организиран от РЦПППО – Бургас, можете да намерите в категория „Квалификации“