Почетно отличие „Неофит Рилски“ на специален педагог към РЦПППО – Бургас


Почетно отличие „Неофит Рилски“ на специален педагог към РЦПППО – Бургас
На тържествена церемония, организирана от Регионалното управление на образованието – Бургас, педагогът на зрително затруднени към РЦПППО – Бургас, г-жа Татяна Янакиева бе удостоена с най-престижното почетно отличие „Неофит Рилски“ на Министерството на образованието и науката. Г-жа Татяна Тодорова Янакиева работи като специален педагог на зрително затруднени деца и ученици вече 15 години. Ползва се с авторитет между ученици, учители и общественост. В изпълнение на трудовите си ангажименти г-жа Янакиева създава необходимите предпоставки за формиране и развитие на компетентности у децата и учениците със зрителни затруднения. Проявява висок професионализъм, който демонстрира при провеждане на занятията си. Подготвя ученици с нарушено зрение за успешното им представяне на НВО и ДЗИ. Участва като консултант и на ученици, които не са на допълнителна подкрепа. През последните години нейни възпитаници са приети в различни висши училища – НБУ, Художествена академия, а един от тях е студент в чужбина.
Мероприятието се проведе в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Бургас и постави началото на празничния 24 май – най-светлата дата в историята на българското образование – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.
На тържествена гала, признание за дългогодишна, цялостна професионална трудова активност в системата на предучилищното и учебното обучение получиха трима директори и седем учители от област Бургас. Наградените просветни ръководители и преподаватели бяха представени от експертите на Регионалното управление по образованието – Бургас, а грамотите бяха връчени от г-жа Петя Петрова – началник на РУО гр. Бургас, съвместно с кмета на Бургас – Димитър Николов и кмета на Поморие – Иван Алексиев. На церемонията присъстваха ръководителите на наградените учители, както и техни колеги.