ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В РЦПППО БУРГАС


 
От 15 до 18 май, РЦПППО Бургас, по традиция организира „Дни на отворени врати“ – събитие, при което входът е свободен за всички желаещи да станат съпричастни към работата и постиженията на педагозите от институцията с деца и ученици със специални образователни потребности. По този начин нашите възпитаници представят придобитите умения и знания пред своите родители, преподаватели и ръководствата, както на институцията, така и от учебните заведения.
На 15 май, дете от ДГ „Моряче“, гр. Несебър, със слухово-речеви рехабилитатор г-жа Албена Димитрова, проведоха своето занятие под формата на игра. Така детето имаше възможност, без напрежение да затвърди и разшири знанията си за четирите сезона, да развие умения за самостоятелно отговаряне на поставен въпрос по темата, както и да усъвършенства речевата си компетентност. Чрез непрекъсната смяна на дейностите, малкото дете се потопи в природния цикъл, показвайки на всички, постиженията си на фонематично ниво и колко много е научило за заобикалящия го свят. Така неговият слухово-речеви рехабилитатор, използвайки най-ефективния метод за възпитание и образователна работа – играта, предостави възможност на детето свободно да изразява своите идеи, знания, мисли и чувства.
В същия ден, дете от ДГ „Надежда” – Бургас участва в “отворените врати” при ерготерапевта Таня Шуманова. Занятието бе, формиране на представи у детето за рисуване с четка и водни бои. Удоволствието за малчугана беше голямо и доведе до радост от свършената задача. След това се потопиха в игра на “Монтесори”- развиваване на умения за групиране по цвят и форма. Цялото занятие беше ориентирано за развиване на пинцетния захват и координация око-ръка.
На 16 май, в “Дните на отворени врати”, участваха ресурсен учител – г-жа Мартина Дянкова и дете от ДГ “Изгрев”, гр. Бургас.
С много радост и забавление, то се оказа в “Света на математиката”. С помощта на много нагледни средства и игри се затвърдиха представите за числата до 10, разпознаването на символи, свързани с цифрите и тяхната последователност. Всички присъстващи аплодираха малкия математик, давайки му по този начин увереност и самочувствие.
По-късно, в същия ден, г-жа Даниела Бинева, психолог в центъра, включи ученик от СУ “Йордан Йовков” – Бургас в занятие, посветено на предстоящия празник – Денят на славянската писменост и култура.
С много усмивки и никакво напрежение, съвместно със своя психолог той изработи табло с буквичи за 24 май и книгоразделител. Поднесената психологична терапия, под формата на игра, зареди ученика с много емоции и показа на всички, колко е важна удовлетвореността от свършената работа.
На 17 май, педагогът на зрително затруднени г-жа Татяна Янакиева, проведе занятие с ученик с нарушено зрение от ОУ „Васил Априлов“, гр. Бургас. Целите на заниманието бяха да се формират зрителни умения върху мултисензорна основа – координация око-ръка и да се използва по-ефективно слабо зрение в обучението и във всекидневния живот. Под формата на игра, ученикът проследи светлина от фенерче, местеща се от дупка на дупка, като се опитваше да я „хване“ с пръст, а след това „заши“ дървото, като промушваше иглата с едната ръка и я издърпваше с другата. Г-жа Янакиева използва и любимите на второкласника карти с уголемени изображения, като той трябваше да назове предмета на картинката и да открие буквата, с която започва. Накрая и двамата се забавляваха, играейки с топка, броейки отбелязаните „голове“.
В същия ден, посетителите в центъра имаха възможност да наблюдават логопедично занятие с дете от ДГ “Яна Лъскова”, гр. Несебър, проведено от г-жа Христина Здравчева. Логопедът демонстрира различни артикулационни упражнение за раздвижване на говорния аппарат при постановка на звук “Л”. Г-жа Дойчева, чрез игри, поведе детето в света на “Професиите”, като по този начин разшири неговите представи и знания за тях, както и тяхното значение за живота на хората. Така трудната задача за правилно говорене се превърна в приятно забавление.
Мисията на ръководството и специалните педагози от РЦПППО гр. Бургас е да подкрепяме децата и учениците със специални образователни потребности в обстановка на позитивна и мотивираща среда. Да развиваме и показваме силните им страни, да постигаме това с любов и съпричастност, като изграждаме силна и хармонична общност от деца, ученици, учители- професионалисти и отговорни родители.