24 май – Денят на българската просвета и култура


Наближава 24 май – Денят на българската просвета и култура, когато се прекланяме пред делото на Светите братя Кирил и Методий.
Членовете на методично обединение „Мираж“ към РЦПППО гр. Бургас проявиха инициативност и подготвиха материали, свързани с празника. Предложението е включено в годишния план на МО и реализирано успешно.