Учебни подходи за деца с разстройства от аутистичния спектър


На 10.05.2023 г. се проведе заседание на МО Надежда, във връзка с вътрешноквалификационната дейност на Регионален център гр. Бургас. Жечка Филипова – специален педагог към РЦ- Бургас, предствави темата
„ Учебни подходи за деца с разстройства от аутистичния спектър“- презентация и доклад на тема : “ Активно или хиперактивно е детето ми?“.
Обучението включваше: Насоки и разпознаване на маркерите за ХАДВ.
ПРОСТ ТЕСТ ЗА АКТИВНОТО ДЕТЕ:
През по-голяма част от деня не стои на едно място, предпочита подвижните игри пред пасивните /пъзели, конструктори/, но ако те го заинтригуват – може и книжка да почете заедно с мама и пъзел да нареди
Говори много и бързо, задава безкрайни въпроси
За него нарушенията на съня и разстройствата на стомаха са по-скоро изключения
Не е активно на всякъде. Например: тревожно и не заставащо на едно място в къщи, в парка, но на гости и пред непознати хора е спокойно
Не е агресивно.
ХИПЕРАКТИВНОТОТО ДЕТЕ:
Намира се в постоянно движение и просто не може да се контролира т.е. дори и да е уморено, продължава да се движи, а ако силите му се изчерпят – плаче и изпада в истерия.
ОСНОВНИТЕ ПРОЯВИ НА ХИПЕРАКТИВНОСТТА СА В ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ (КРИТЕРИИ ПО БЕЙКЪР И АЛВОРД): Дефицит на активното внимание, Двигателна неорганизираност, Импулсивност.
Темата, бе представена по доста интересен и достъпен начин, подплатена с множество примери от практиката.