Заседание на МО Логопеди, СРР и ПЗЗ


На 10.05.2023 г. се проведе заседание на МО Логопеди, СРР и ПЗЗ, във връзка с вътрешноквалификационната дейност на Регионален център гр. Бургас. Татяна Янакиева – педагог на зрително затруднени предствави темата „Кучето-водач“. Членовете на методичното обединение се запознаха с предимствата и недостатъците на кучето-водач като начин на придвижване, как се обучава и дресира то, някои основни неща, които трябва да знаем при среща с човек с куче-водач и какво реално могат самите кучета-водачи. Г-жа Янакиева представи няколко кратки клипчета как протича обучението на кучета за незрящи, но най-голям интерес предизвика това за кучета-асистенти на деца и възрастни с диабет. Последва дискусия за критериите, които трябва да покриват желаещите да получат куче, как и откъде може да стане това.