Група за личен опит „Надежда и Знание“ за родители на деца от аутистичния спектър


На 2.05. в Регионален център- Бургас, се проведе последната от предварително предвидените четири срещи на групата за личен опит „Надежда и Знание“ за родители на деца от аутистичния спектър. Водещи бяха специалистите от Регионален център – Бургас, психолог Живка Величкова и логопед Христина Здравчева. В тази последна среща специално участие като гост-лектор взе г-жа Веселина Радованова – логопед с дългогодишен опит и познания. Тя представи презентация на тема „Стратегии и техники за успокояване и намаляване на стреса при деца с аутизъм“; показа разнообразни ръчно изготвени материали, които служат успешно за самоуспокоение; демонстрира множество похвати, които родителите могат да прилагат в ежедневието си – преди и по време на кризисни ситуации. Срещата отново беше изпълнена със силни емоции, размяна на опит, преживявания и обратна връзка.