II място от конкурса ,, Великденско яйчице,,


II място от конкурса ,, Великденско яйчице,, организиран от Общински Детски Комплекс- гр.Несебър за ученик от ресурсната група на госпожа Женя Жекова.
Браво Ники !
Още много успехи ти желаем !