Ерготерапията и нейното приложение при ДУСОП


На 24. 04. 2023 г., се проведе заседание на МО „Дъга” при РЦПППО- Бургас, във връзка с вътрешноквалификационна дейност на тема: Ерготерапията и нейното приложение при ДУСОП. Иванка Димитрова – ресурсен учител, запозна колегите с темата, в която основни моменти бяха: какво представлява ерготерапията, как да разберем, че детето има нужда от ерготерапия, примери за ерготерапевтична дейности, как ерготерапията може да помогне на децата със затруднения в обучението и вниманието; показани бяха примерни помощни средства за деца, подходящи за извършване на ерготерапия – терапевтична призма, масичка за мануална терапия, детска люлка за ерготерапия и сензорна интеграция и др. В своето представяне специалният педагог обърна внимание на методите на енерготерапията и обобщи, че ерготерапията спомага за успешното адаптиране в домашна и работна среда, обръщайки специално внимание на хора с увреждания, както и страдащи от физически, умствени и емоционални отклонения. Иванка Димитрова сподели и видеоматериал по темата – Ерготерапия у дома.