„Подготовка и плавен преход от етап детска градина към първи клас – словесни, практически методи и приоми”


На 20.04.23г. се проведе обучение в МО Надежда, което бе заложено в Годишния план на методичното обединение. Темата беше „Подготовка и плавен преход от етап детска градина към първи клас – словесни, практически методи и приоми” и представена от специален педагог към РЦПППО гр. Бургас, Ганка Куртева.
Преходът от детската градина към училището поставя нови задачи в развитието на всяко дете, както и предизвикателства за самото него и семейството му – те трябва да бъдат преодолявани плавно и съвместно с педагозите и всички свързани с този важен преход страни. Темата бе представена подобаващо, заформи се една много интересна и продуктивна дискусия с доста споделен опит и идеи, свързани с темата.