Комуникативни нарушения, работа по конкретен случай, протоколи, терапевтични програми


На 05.04.2023 г., се проведе заседание на МО „Логопеди, ПЗЗ, СРР” при РЦПППО – Бургас, във връзка с вътрешноквалификационна дейност на тема: Комуникативни нарушения, работа по конкретен случай, протоколи, терапевтични програми. Светла Нешева – логопед, представи на колегите презентация по темата. Основни моменти от представения материал бяха: екзекутивни функции и дисфункции и тяхното значение, невропсихологични изследвания – работа по конкретен случай, терапевтични програми при комуникативни нарушения.