Приобщаване чрез творчество


На 27.03.2023 г., се проведе заседание на МО „Дъга” при РЦПППО- Бургас, във връзка с вътрешноквалификационна дейност на тема: Приобщаване чрез творчество. Янка Георгиева – ресурсен учител, запозна колегите чрез презентация с темата.
Основни моменти от представения материал бяха: насоки за ефективно приобщаване, арттерапията като раздел от психотерапевтичната практика, насоки за поощряващи творчество. Интересни бяха и споделените практики за: оформяне кът на книгите, куклен театър с кукли за пръсти, участие на ученици със СОП в конкурси на тема „Светът през моите очи“ и в Изложение за цветя „Флора – Бургас“ през годините. След презентацията Янка Георгиева демонстрира украса на великденско яйце чрез техниката квилинг.