Заседание на МО „Логопеди, ПЗЗ и СРР“ и МО „Психолози“

На 23.03.2023 г. в платформа Тиймс се проведе заседание на МО „Логопеди, ПЗЗ и СРР“ и МО „Психолози“ на тема „Игри – упражнения за развитие на слухово внимание, памет и възприятие“. Водещ на обучението беше Христина Здравчева – логопед към РЦПППО – Бургас. Бяха разгледани въпросите относно различните психични процеси и тяхното развитие при децата, както и затрудненията, които се срещат в процеса на работа, и начини за справянето и преодоляването им. В доклада бяха представени множество игри и упражнения за развитие на слухово внимание, памет и възприятие при децата. Членовете на МО „Логопеди, ПЗЗ и СРР“ и членовете на МО „Психолози“ имаха възможност да изгледат и клип по темата.