Информационен семинар на тема: „Средства за допълваща и алтернативна комуникация“

На 20.03.2023 г. в ДГ „Ален Мак“ гр. Бургас, кв. Сарафово обучителите: Галя Гачева – психолог, Таня Шуманова – ерготерпевт и Деница Груева – ресурсен учител, проведоха информационен семинар на тема „Средства за допълваща и алтернативна комуникация“.
С помощта на технологиите, приобщаващото образование може да помогне на много деца, които имат затруднения в общуването. Тези помагащи технологии обобщаваме под името допълваща и алтернативна комуникация (ДАК).
Участниците в семинара се запознаха с различните видове средства за подпомагане и развитие на комуникацията със символи и текст в реч. Бяха показани различни дидактични и технологични средства и приложението Cboard.
Участниците задаваха въпроси и дискутираха проблеми, свързани с приобщаващото образование и допълващата и алтернативна комуникация.