Редица открити занятия за обмяна на опит и споделяне на добри практики проведоха специалисти от РЦПППО – Бургас


                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
Специалисти от РЦПППО – Бургас проведоха открити занятия за обмяна на опит и споделяне на добри практики с педагози от региона. Те се състояха в периода от м. ноември 2022 г. до м. февруари 2023 г., като пет бяха в детски градини, а четири – в учебни заведения.
Специалният педагог – Доротея Николова реализира открито занятие в ДГ „Детелина“ – Бургас, Диан Тодоров в ДГ „Слънце“ – Камено, Женя Жекова в ДГ КК „Слънчев бряг“ – Несебър, Иванка Димитрова в ДГ „Вълшебство“ – Карнобат, Цветелина Дончева в ДГ „Звънче“- Бургас.
Училищата, които станаха гостоприемни домакини и съмишленици на инициативата са: ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, с ресурсен учител Силвия Стамболиева, СУ „Христо Ботев“ – Камено, където занятието проведе специален педагог Мария Тодорова, ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Грозден, с ресурсен учител Станка Георгиева. В СУ „Димитър Полянов“ – с. Трънак своя практика представи Шазие Юсуф.
Всички открити занятия се реализираха, благодарение на дългогодишните взаимоотношения и ползотворното сътрудничество между Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, град Бургас и ръководствата на учебните заведения, които съдействаха сърдечно за подготовката и осъществяването им.
На занятията присъстваха педагози на образователните институции, специалисти от РЦПППО – Бургас, г-жа Яница Куманова- старши експерт по Приобщаващо образование в РУО – Бургас, директори на детски градини и училища.
Ресурсните учители от РЦПППО – Бургас показаха завидни професионални умения, използвайки специфични иновативни методи и интерактивни дидактични материали, които са неизменна част от работата на съвременния педагог. Поощрени, децата и учениците с вълнение показаха забележителни знания и способности. За постигане на заложените цели бяха използвани съвременни иновативни материали, които РЦПППО – Бургас спечели след разработване на проект. В някои от занятията се използва светещата дъска, която подобрява сензорните възприятия. Включени бяха множество корекционни методи, ниско и средно технологични средства за допълваща и алтернативна комуникация. Демонстрираха се специфични начини на работа – сюжетно планиране, визуализиране, чрез редене на карти-пъзели и конуси с цветовете на дъгата, рисуване, изрязване, лепене, четене и апликиране. Специалните педагози разработиха тематични дидактични материали и разнообразни дигитални учебни ресурси, за да стимулират въображението, паметта, пространствените представи и зрителното възприятие на децата и учениците.
„Целта на тези открити занятия е да се предава и да се споделя добрия опит и практика в процеса на приобщаващото образование. От няколко години това вече е традиция, която подпомага дейността на педагогическите специалисти, работещи с деца и ученици със специални образователни потребности. Показват се индивидуалните нужди и интереси на децата, за да може да се реализира потенциала им. Педагозите имат възможност да разгърнат творческите си заложби и да демонстрират своя професионализъм. През годините те непрекъснато обогатяват похватите си, за да използват новостите в образованието, технологиите и методиките“, сподели Антоанета Стоянова – директор на РЦПППО – Бургас.