Школа по приобщаващо образование


Специални педагози, психолози и логопеди от РЦПППО Бургас се включиха в зимното издание на, която се организира от Национален институт за образование и приобщаващи политики. Проведе се в Гранд хотел Банско в периода 19.02-22.02.2023 г.
Гост-лектор на школата бе Александър Ранев, който води темата „Позитивни подходи и физическа намеса за работа с деца с емоционални и поведенчески затруднения“. Представени бяха теоретични модели и практически насоки. Разгледаха се въпроси, свързани с конкретни стратегии и модели за промяна на нежеланото поведение у децата, както и изясняване на въпроси, свързани с физическата намеса от страна на възрастните в кризисни ситуации. Демонстрирани бяха различни техники за справяне с агресивното поведение.
От лектор Александър Кръстев бе представена темата „Управление на предизвикателно и агресивно поведение“. Тя бе насочена към предизвикателното и агресивно поведение на децата и учениците като специфично отражение на социалната агресия.
Школата бе закрита от д-р Калоян Дамянов, като бяха дискутирани въпроси, свързани с приобщаващото образование.
В школата се включиха представители на РЦПППО от Благоевград, Варна, Бургас, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Перник, Силистра, София-град, София-област, Стара Загора, както и от ЦСОП-Силистра.