Със специални награди бяха поощрени, ученици от ресурсните групи на Недка Абрашева и Силвия Стамболиева- специални педагози към РЦПППО гр. Бургас!


 
Учениците под ръководството на своите учители нарисуваха картини по повод празника, „Трифон Зарезан“ и взеха участие в ХХ национален конкурс на тема: НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА – КОНКУРС „СВЕТИ ТРИФОН ЗАРЕЗАН”, организиран от ЦПЛР- ОДК гр. Сунгурларе и под егидата на: МОН, РУО гр. Бургас, община Сунгурларе и Национален дворец на децата.
Учениците вложиха много старание в изработването на картините и изразиха върху тях представата си за този красив празник, свързан с една от най-хубавите български традиции.