Група за личен опит „Надежда и Знание“


На 14.02.2023 г. в Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващото образование гр. Бургас, се проведе първата от общо четири срещи на група за личен опит „Надежда и Знание“. Групата е насочена към родители на деца от аутистичния спектър.
Водещи са: психолог – Жива Величкова и логопед – Христина Здравчева. Срещите са насочени към придобиване на знания по отношение на взаимодействие и комуникация с децата, чрез съпреживяване на чувства, емоции и състояния, близки до тези на децата с аутизъм; обучение в ефективни стратегии и подходи; помощ при справяне с конкретни наболели проблеми от ежедневието и редуциране на натрупани негативни емоции чрез споделяне на личен опит и съответно обратна връзка от страна на специалисти от РЦ.