Информационни семинари в подкрепа на психолозите и педагозите в област Бургас


На 09 и 10. 02. 2023 г. Даниела Бинева и Жива Величкова – психолози от РЦПППО гр. Бургас, проведоха информационни семинари на тема: „Агресията и насилието в детската градина и училището. Как да работим с агресивни деца и ученици – стратегии за справяне. „Приобщаващи игри“, които са важна част от Годишния план на РЦПППО – Бургас. В първия ден домакин и участник в мероприятието беше колективът на ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, а във втория ден специалистите от Регионалния център разговаряха с педагози от училища и детски градини от област Бургас с любезното гостоприемство на СУ “Йордан Йовков“ гр. Бургас. Темата за агресията и насилието в училище се оказа много актуална. Водещите на семинарите – Даниела Бинева и Жива Величкова, подчертаха възможните източници и фактори, засилващи агресията при учениците в гимназиален етап на образование. Участниците се опитаха да дадат отговор на въпросите: Защо нараства агресията сред тийнейджърите? Как да противодействаме? Какви превантивни мерки да приложим в работата си като педагози?
Чрез презентация психолозите от РЦПППО гр. Бургас, споделиха стратегии за справяне с агресивните ученици, упражнения за саморефлексия, ролеви игри за сваляне на напрежението. В обща дискусия и индивидуални разговори те информираха колегите за правилното отношение по посока превенция и противодействие на агресията сред подрастващите. Интерес сред аудиторията предизвикаха игрите за формиране на способности за осъзнаване на собствения емоционален свят при децата и учениците, а също и на чувствата на другите хора, както и развитието на емпатия. Участниците в семинарите, останаха доволни от поднесената им информация, от споделения опит и от предложените стратегии за подобряване на психоклимата в детските и ученически колективи.