Споделяне на добри практики


На 30. 01. 23 г. Цветелина Дончева – специален педагог в РЦПППО – Бургас, проведе открито занятие по образователно направление „Математика“. Педагогическата ситуация беше с дете от четвърта група в ДГ „Звънче“ – град Бургас, на тема: „Числото 7“. Гости на откритото занятие бяха: г-жа Албена Димитрова- заместник- директор на РЦПППО – Бургас, г-жа Яница Куманова – старши експерт Приобщаващо образование в РУО – Бургас, г-жа Стойка Йондова – директор на ДГ „Звънче“, както и специалните педагози г-жа Доротея Николова, г-жа Мартина Георгиева и г-н Петър Станчев от Регионален център – Бургас.
Целите и задачите на занятието бяха: запознаване на детето с количествения смисъл на числото седем и неговата цифра; формиране на представите за числото 7 и разпознаване, подреждане и използване на всички числа до 7. В хода на занятието детето изпълни поставените задачи от работния лист с насоки от страна на ресурсния учител. То сглоби конус с цветовете на дъгата, които са 7, реди дървени пъзели под формите на числата. Творческата част от занятието беше свързана с една от задачите и темата. С предварително изготвени материали за апликация детето направи картина от приказката „Снежанка и седемте джуджета“. Накрая преброи джуджетата, които е залепило.
Проведеното занятие е част от инициативата „Споделяне на добри практики“, залегнала в Годишния план на РЦПППО – Бургас.