Открито занятие по математика на тема : ,,Геометрични фигури ,,

На 02.12 .22 в ДГ,,Слънце ,, кк.Слънчев бряг , госпожа Женя Жекова- специален педагог към РЦПППО гр.Бургас , проведе открито занятие по математика на тема : ,,Геометрични фигури ,,

На занятието присъстваха г-жа Весела Дойчева – Директор на ДГ,,Слънце ,, , г-жа Албена Димитрова – Зам. Директор на РЦПППО гр. Бургас. Специален гост от РУО гр. Бургас бе госпожа Яница Куманова – старши експерт по Приобщаващо образование.
Госпожа Жекова изпълни поставените цели и задачи , използвайки методи на работа и разнообразни дидактични средства , които направиха занятието лесно за възприемане от детето.
 
  Може да бъде изображение с 3 души, дете и на закрито Може да бъде изображение с 5 души и на закрито