Открито занятие по математика на тема : ,,Геометрични фигури ,,

На 02.12.22 в ДГ „Слънце“ к.к. Слънчев бряг, госпожа Женя Жекова – специален педагог към РЦПППО гр. Бургас, проведе открито занятие по математика на тема: „Геометрични фигури“

На занятието присъстваха г-жа Весела Дойчева – Директор на ДГ „Слънце“, г-жа Албена Димитрова – Зам. Директор на РЦПППО гр. Бургас. Специален гост от РУО гр. Бургас бе госпожа Яница Куманова – старши експерт по Приобщаващо образование.
Госпожа Жекова изпълни поставените цели и задачи, използвайки методи на работа и разнообразни дидактични средства, които направиха занятието лесно за възприемане от детето.