МО „Дъга“ към РЦПППО – Бургас, проведе поредното си заседание на тема „Работа с хиперактивни деца“

На 22.11.22 г. МО „Дъга“ към РЦПППО – Бургас, проведе поредното си заседание на тема „Работа с хиперактивни деца“, която е включена в плана за вътрешноквалификационната дейност през настоящата учебна година. Доклад по проблема представи Стойчо Димитров – ресурсен учител от МО „Дъга“. В изнесения материал беше направен исторически преглед на проблема за хиперактивните деца, актуалност на диагнозата, симптоми и решения за справяне. Отбелязано беше, че все повече родители имат притеснения дали детето им е просто палаво или хиперактивно и дали е необходимо да потърсят специализирана помощ. В сферата на образованието учителите също изпитват затруднения да се справят с неприемливото поведение на деца, които развалят дисциплината в класовете или не постигат особено голям напредък в ученето, поради трудности да изразяват своите знания и да овладяват определени задачи. Предложени бяха стратегии за работа с хиперактивните деца – арт и музикотерапия, пясъчна терапия, психогимнастика, включването на игрите при обучението за концентрация на вниманието и др.