Специални педагози от РЦПППО – Бургас участваха в двудневно обучение на тема „Оказване на Първа психологична помощ и практики, съобразени с травмата при малки деца и лицата, полагащи грижи за тях!“

Специални педагози от РЦПППО – Бургас участваха в двудневно обучение на тема „Оказване на Първа психологична помощ и практики, съобразени с травмата при малки деца и лицата, полагащи грижи за тях!“ Водещите Росица Димова – кризисен психолог в Държавната агенция за закрила на детето и в Националната мобилна група за психологическа подкрепа към Министерство на образованието и науката, Мария Георгиева – психолог в Регионален център – Бургас, представиха на участниците добри практики за справяне в ситуации, свързани с травмата и стреса при бежанци и мигранти. Групата бе разнородна, освен специалистите от РЦПППО-Бургас, в нея се включиха педагози и психолози от детски градини, от община Бургас, както и украински специалисти, работещи с деца и семейства от сините точки. Обучението премина в споделяне на презентации, добри практики, опит и ценни съвети за всички участници и водещи.