Отбелязване на световния ден на Ерготерапията

               

На 27.10.2022 г. се отбелязва Световният ден на Ерготерапията. По този повод г-жа Таня Шуманова – ерготерапевт в РЦПППО – гр. Бургас посети Регионален център – гр. Стара Загора, където взе участие в отбелязването на празника. Там бяха представени дейностите по програмата, индивидуална сесия и ползите от прилагането на ерготерапевтичните техники. След края на сесиите, колегите имаха възможност за дискусии по представените случаи за обмяна на професионален опит.
От учебната 2021/2022 г. в Регионален център – гр. Бургас също има възможност за предоставяне на услугата ерготерапия и сензорна интеграция, като част от допълнителната подкрепа за деца и ученици със СОП. В сензорната зала, под ръководството на ерготерапевт Таня Шуманова, децата развиват умения за споделена игра и внимание, подобряват изпълнението на дейностите от ежедневието и нивото на саморегулация. Целта е постигане на максимално високо ниво на функциониране и самостоятелност, спрямо индивидуалните възможности на всяко дете.
В краткия видео материал е отразена част от работата на специалиста през учебната 2022/2023 г.