Заседание на МО „Мираж” при РЦПППО – Бургас

На 24.10.2022 г. се проведе заседание на МО „Мираж” при РЦПППО – Бургас, на което бе разгледана темата „Предизвикателства /предимства и негативи/ на дистанционното обучение за деца/ученици със СОП“, заложена в плана за вътрешноквалификационната дейност за 2022/2023 учебна година.
Обучението се проведе в електронна среда на платформата Тиймс. Специалният педагог Цветелина Дончева представи доклад по темата. Тя запозна присъстващите със съвременните аспекти на дистанционното обучение за деца и ученици със СОП.
Разгледани бяха проблемите за достъпността на електронното обучение, ролята на ИКТ за подпомагане на този достъп и предимствата, които дистанционното обучение предлага. Внимание са обърна и на трудностите, които специалните педагози и ДУСОП срещат при дистанционното обучение. Заседанието завърши с практически насоки за работа в електронна среда, споделяне на добри практики и беседа по темата.