Есента – сезонът на празниците и съвместните инициативи

 

На 20.10. 22 г. специалисти, преподаватели, ученици и младежи от Регионален център – Бургас, Младежки дом – Бургас, ОДК – Средец, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Средец, както и група спортисти от исландски футболен отбор с техните ръководители, участваха в образователно-културен форум като част от международен проект за обмяна на опит и добри практики. Проектът представя организирането на дейности и възможности за запълване на свободното време на младежите, учащите и децата в малките населени места, посредством образователни, културни и спортни занимания. Участниците във форума се включиха в различни спортни секции и занаятчийски работилници, запознаха се с инструментите, с които се работи върху глина, свещи, сапуни, прежди и дори сами изработиха предмети за спомен. Г-жа Вили Станкова – логопед в РЦПППО – Бургас, и преподавател в Арт и дизайн работилница към ТКЦ – Средец, демонстрира пред аудиторията работа с ваната за разтопяване на восък за карвинг свещи, отливането на глицеринови сапуни, смесването на цветове и аромати, за да се получи истинска наслада за сетивата.
Партньор в тази инициатива беше Регионален център – Бургас. В дейностите по проекта се включиха учениците от осми клас на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Средец, техният класен ръководител г-жа Аянова, ресурсните учители г-жа Янка Георгиева и г-н Стойчо Димитров. В рамките на инициативата бяха представени екипната работа и сътрудничеството между учебното заведение, детските комплекси и Регионален център – Бургас, дейности и формати за ефективно взаимодействие в общността, успешно приобщаване и предизвикателства при работата с ученици със специални образователни потребности. Ръководството на РЦПППО – Бургас, представено от г-жа Милка Ватева – заместник-директор, приветства участниците и им пожела да се потопят изцяло в атмосферата на българските занаяти, за да усетят трепета, с който нашите предци са изработвали съдове, тъкани и декорации за дома си.
За младежите и учениците, сред които и деца със специални образователни потребности, времето се изниза неусетно. Всеки споделяше материали, инструменти, оцветители и емоции. Помагаше на човека до себе си и се усмихваше, доволен от резултата. Хубаво е да творим заедно!