Международна научна конференция под надслов: „Жестовият език в образованието и науката“

 

На 12, 13 и 14 октомври 2022 г. в София се проведе Международна научна конференция под надслов: „Жестовият език в образованието и науката“, организирана във връзка с приетия Закон за българския жестов език. Организатори на събитието бяха МОН, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град и Deaf.bg. Форумът събра на едно място представители на академичната общност, специалисти от Регионалните центрове, специалните училища за деца и ученици с увреден слух, членове на общността с увреден слух от България, Германия, САЩ, Канада. Участниците в конференцията бяха поздравени от г-жа Мария Гайдарова – заместник-министър на образованието и науката, г-жа Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“ към МОН и г-жа Анна Стойкова от Столичен общински съвет. По време на форума бяха представени теми, обхващащи спецификата на жестовия език, от академични преподаватели на международно ниво.
На конференцията РЦПППО – Бургас, бе представен от г-жа Силвия Стамболиева – слухово-речеви рехабилитатор и ресурсен учител. Важно е да се отбележи, че допълнителната подкрепа на ДУСОП в област Бургас се осъществява и от петима сурдопедагози от нашата институция. Затова участието на г-жа Стамболиева в проведената конференция беше още една възможност за обогатяване опита на специалистите, относно прилагането на Закона за българския жестов език.
Всички присъстващи на конференцията се убедиха от ползите и предимствата на жестовия език, който променя ежедневието на човека с увреден слух и обогатява живота му.