Демонстрация с кучета от Гранична полиция

На 10 октомври 2022 г. ученици от СУ „Добри Чинтулов“ град Бургас присъстваха на демонстрация с кучета от Гранична полиция, на която гледаха изпълнение на команди за общо послушание, за задържане на нарушител, както и за откриване на взривни вещества и обезвреждане на бомби. Госпожа Владка Димитрова-специален педагог от РЦПППО Бургас осигури на учениците от ресурсната си група да се запознаят отблизо с представителите на гранична полиция. Те им разказаха за грижите, които полагат за своите четириноги помощници и за това, че ги обучават от съвсем малки да изпълняват команди.