Регионално съвещание на психолозите и педагогическите съветници- Бургас

На 05.10.2022 г. в сградата на РУО-Бургас се проведе Регионално съвещание на психолозите и педагогическите съветници от областта. Участие в съвещанието взе председателят на МО „Психолози“ към РЦПППО – Бургас Даниела Бинева.
Срещата бе открита от председателя на Управителния съвет на Регионалната асоциация на училищните психолози и педагози – Бургас Светозар Янев. Тема на срещата бе „Организационно структуриране на дейността на училищния психолог/педагогически съветник в контекста на приобщаващото образование“.
Приветствено слово към колегията отправи Началника на РУО – Бургас г-жа Петя Петрова. Тя изрази своята увереност в продължаване на сътрудничеството между РУО и РАУПП – Бургас. Изказа благодарност към психолози и педагогически съветници за нелеките им задачи, които ежедневно изпълняват и призова за популяризиране на дейностите на психолозите и педагогическите съветници.
Гости на срещата бяха представители на Сдружение „Асоциация Деметра“ – Тони Месерджиева и Ана Буриева. Те представиха възможността за кредитирано обучение на педагогическите специалисти по три програми, одобрени от МОН:
– Програма „Да спрем насилието и тормоза над деца“
– Програма „Взаимодействие на училище с родителската общност за превенция на насилието и тормоза над деца“
– Програма „Координиран отговор за превенция на насилието и тормоза над деца“
С добра координация в действията и навременни партньорски решения са се доказали психолозите от РЦПППО – Бургас и колегите им от „Асоциация Деметра“.
По друга злободневна тема взе думата Председателя на Общинския съвет по наркотични вещества – Росица Димова. Г-жа Димова изказа благодарност за сътрудничеството и преките контакти, които осъществява с психолози и педагогически съветници по теми свързани с наркотичните зависимости и превенцията по употребата им. Даде примери от практиката на дистанционно сътрудничество между училищата и Общинския съвет по наркотични вещества. Отчете, че голяма част от трудностите по реализиране на общите програми са осъществими именно посредством намесата на психолози и педагогически съветници по места.
Росица Димова говори и като представител на Националната мобилна група за психологическа подкрепа. Тя представи дейността на групата и механизма за задействането и при кризисни ситуации.
На съвещанието се коментираха въпроси, касаещи задължителната документация, водена от психолози и педагогически съветници. Много въпроси се зададоха по посока попълване на електронните дневници и спецификата и конфиденциалността в работата на психолозите. Всичко това предстои да бъде обсъдено на следваща среща, гост на която ще бъде експерта по приобщаващо образование към РУО – Бургас.