Участие на специалисти от РЦПППО – Бургас в Трета национална конференция по ориентиране и мобилност

Г-жа Антоанета Стоянова – Директор на РЦПППО – Бургас и Татяна Янакиева – учител на деца с нарушено зрение взеха участие в Трета национална конференция по ориентиране и мобилност „Нови предизвикателства и практически опит в обучението по мобилност“. Събитието, организирано от Съюза на слепите в България, Национален център за рехабилитация на слепи – гр. Пловдив и Българската асоциация за обучение за зрително затруднени деца, се проведе в периода от 27-30 септември 2022 година в базата на съюза на слепите град Дряново. Конференцията бе открита с изчитане на поздравителен адрес от г-жа Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“ към МОН. Форумът бе разделен на 4 сесии, като първата на тема „Методология на обучението по ориентиране и мобилност“ представиха проф. дпн Владимир Радулов и проф. Мира Цветкова – Арсова. Г-жа Стоянова председателства втората сесия „Мобилността в образователното и дигиталното включване“, в която г-жа Янакиева презентира на тема: „Мултидисциплинарен подход в мобилността при зрително затруднени деца и ученици в условията на приобщаващото образование“. Акцент в презентационния труд бе добрият педагогически опит с децата с нарушено зрение в бургаска област. Г-жа Янакиева даде изчерпателни отговори на задаваните й въпроси, подкрепяйки ги с примери от практиката. За доброто представяне специалистите от РЦПППО – Бургас получиха сертификат за участие. В третата сесия „Ориентиране и мобилност в разнообразни среди“ се представиха електронни приложения и технологии в мобилността, тест за оценка на базовите умения на кандидати за куче- водач, особености на обучението по ориентиране и мобилност при зрително затруднени ученици с множество увреждания. Конференцията завърши с четвъртата сесия „Особени форми на мобилност“, в която инструкторите по ориентиране и мобилност – проф. Мира Цветкова – Арсова и Стефан Данчев проведоха практикум с участниците. На мероприятието присъстваха специалисти от цялата страна – представители от регионалните центрове, както и учители по ориентиране и мобилност от двата рехабилитационни центрове – София и Пловдив. Предстои всички материали да бъдат записани на компакт диск и предоставени на гостите.