Регионална конференция „Екипна работа и сътрудничество“, организирана от РЦПППО – Кюстендил

На 05-06.07.2022 г. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Кюстендил организира Регионална конференция „Екипна работа и сътрудничество“. Събитието се организира по повод 15 години от създаването на Регионалните центрове в България. В него се включиха и представители от РЦПППО – Бургас, в лицето на г-жа Татяна Янакиева – педагог на зрително затруднени и г-жа Силвия Стамболиева – ресурсен учител. В рамките на конференцията бяха представени екипната работа и сътрудничеството между учебните заведения в област Кюстендил и Регионалния център, стратегии за ефективно взаимодействие с родители, успешно приобщаване и предизвикателства при работата с ученици със специални образователни потребности.