Движението – врата към ученето

На 4 и 5 юли 2022г. специалисти от Регионален център гр. Бургас – Милка Ватева заместник-директор и Даниела Бинева психолог, участваха в обучение на тема: „Движението врата към ученето Brain Gym®, Рефлекси, учене и The Moment Program“ с лектор Алан Хийт психолог и Brain Gym® инструктор. То се проведе в Столична библиотека гр. София по инициатива на РЦПППО София – град.

Brain Gym® е терапевтична програма, която се концентрира не върху симптомите, а над причините за редица трудности в четенето, писането, математиката, концентрацията, запаметяването. От 1992 г. терапевтичната програма ежегодно е номинирана като една от десетте резултатни обучителни техники в САЩ.

Brain Gym® включва серии специализирани движения, които ефективно интегрират лявото и дясното мозъчни полукълба, като правят ученето лесно. Движенията в метода са създадени, за да активират различни когнитивни функции, включително комуникативни.   Той се използва в повече от 30 държави и е известен като безопасен, ефективен и иновационен образователен инструмент за самоусъвършенстване.

Специалистите работещи с The Moment Program помагат на децата и учениците със специални образователни потребности да развият основни умения, които са изключително важни за учене, гледане, слушане, академичен успех и прилагането им в ежедневния живот.