Kръгла маса на тема: „Приобщаващо образование – предизвикателства и перспективи“

         

На 28 юни 2022 г. в хотел „Аква“ град Бургас, се проведе кръгла маса, организирана от РЦПППО-Бургас, на тема: „Приобщаващо образование – предизвикателства и перспективи“. Дискусията беше част от срещите за обмяна на опит и добри практики в сферата на приобщаващото образование, които се провеждат в рамките на пилотния проект „Европейска гаранция за детето в България“. Проектът се прилага с подкрепата на УНИЦЕФ и се финансира от Европейската комисия, като дейностите за подобряване на приобщаването в детските градини приклюва в края на юни с дискусии и срещи между партньорите, прилагащи услугите.

Гости на кръглата маса от страна на УНИЦЕФ България бяха: г-жа Мария Янкова – програмен директор „Образование“, г-жа Милена Маринова – експерт ранна детска интервенция и приобщаващо образование и г-жа Надежда Иванова – координатор обучения по приобщаващо образование. Гост беше и г-жа Руска Бояджиева – регионален координатор на проекта за община Бургас. На мероприятието присъстваха г-жа Антоанета Стоянова – директор и г-жа Албена Димитрова – зам. директор на Регионален център гр. Бургас, директори и специалисти от детски градини включени по проекта, както и специални педагози от РЦПППО-Бургас. Събитието беше открито от г-жа Стоянова, която обобщи стъпките, които извървяха всички страни, обединени от каузата и подходите към най-верния път за приобщаването на децата със специални потребности и техните родители. Думата взе и г-жа Мария Янкова, която изрази благодарност за успешната съвместна работа и връчи сертификат за благодарност на г-жа Стоянова.

След представяне на участниците, кръглата маса продължи с работа по групи, с акцент предизвикателства и перспективи пред приобщаващото образование – визия, посока, пречки и трудности. Работната атмосфера провокира участниците да изкажат своето отношение за трудностите, през които преминават при приобщаването на деца от аутистичния спектър. Генерираха се различни предложения и препоръки  към методическите подкрепи, проведени от специалистите на Регионален център Бургас. Предпочитанията, които гостите споделиха, бяха за повече присъствени обучения в малки групи и с практическа насоченост.

Във втората част се представиха добри практики под формата на презентации и доклади от специалистите, взели участие по проекта: от ДГ “Раковина“, ДГ “Ханс Кристиан Андерсен“, ДГ “Славейче“, ДГ “Райна Княгиня“, ДГ “Калинка“, ДГ “Чайка“, ДГ “Ран Босилек“, ДГ “Звездица“, ДГ “Звездица Зорница“ от град Бургас и ДГ “Снежанка“, град Средец.

На края на кръглата маса, всички заинтересовани страни си пожелаха да продължи съвместната работа и доброто партньорство между различните институции, в името на приобщаването и развитието на децата със специални потребности.