Регионална конференция „От училище към независим живот“, организирана от РЦПППО Враца

   

На 21 и 22 юни 2022 г. специалистите Фотинка Краева и Златина Мавродиева от Регионален център – Бургас взеха участие в Регионална конференция „От училище към независим живот“, организирана от РЦПППО Враца по повод 15 години от създаването на Регионалните центрове в България.
С презентации се включиха специални педагози от регионални центрове в страната.
В конференцията участва и РЦПППО гр. Бургас с презентация на тема „Професионално насочване и обучение на ученици със специални образователни потребности в област Бургас“, разработена от ръководството на институцията и ресурсните учители Фотинка Краева, Ваня Гочева, Янка Георгиева, Йовка Желязкова и Доротея Николова. Г-жа Краева и г-жа Мавродиева се включиха в дискусия по актуални теми, свързани с приобщаващото образование.
Регионалната конференция събра на едно място стотици гости, сред които областния управител на гр. Враца, заместник-кмета, началника на РУО Враца, Бояна Алексов от МОН, г-н Калоян Дамянов – директор на РЦПППО София град и председател на НАРУ, експерти, директори на образователни и социални институции, специалисти, родители, деца.
Програмата премина в два работни дни. През първия ден бе официалното откриване на конференцията от г-жа Галина Статкова – директор на РЦПППО Враца, представяне на лектори и специалисти, обединени от каузата „приобщаващо образование“. Денят продължи с представяне на презентации и поздравителен концерт. През втория ден специалистите се включиха в работна визита в РЦПППО гр. Враца, където получиха топло посрещане от ръководството и специалистите на центъра. Запознаха се с дейностите, които се предоставят, посетиха кабинетите и обмениха информация за работата с деца със специални потребности.
Събитието срещна на едно място представители от регионалните центрове в страната, както и представители на образователните институции.
Конференцията предостави възможност за споделяне на добри практики в сферата на приобщаващото образование.