Лятно издание на Школа за училищно приобщаване

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира своето поредно лятно издание на Школа за училищно приобщаване. Тази година тя се проведе в хотел Тиара бийч – Слънчев бряг от 11 юни 2022 г. до 14 юни 2022 г. Темата на лятната школа бе: „Преодоляване на стреса в приобщаващото образование“.
Курсът даде основни стратегии, начини и практически насоки как да се изгради подкрепяща среда за тези деца и ученици в групата и класната стая и как правилно да бъде организирано тяхното пространство и обучение в условията на приобщаващо образование. Водещ на темата бе Александър Кръстев – доктор по психология, действащ психолог в регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности. Д-р Калоян Дамянов представи темата „Предизвикателства пред приобщаващото образование“. В програмата взеха участие и гости лектори от Турция, които представиха добрите практики на приобщаващото образование в своята страна. Специалистите от регионалния център, които взеха участие в школата бяха Татяна Янакиева, Красимира Митева, Десислава Севова и Величка Станкова. По време на школата бе организирано и посещение в РЦПППО – Бургас, където гостите наблюдаваха добри практики в сферата на слухово-речевата рехабилитация с кохлеарно имплантирано дете.