Заседание на МО „Дъга” при РЦПППО – Бургас

На 17. 05. 2022 г., се проведе заседание на МО „Дъга” при РЦПППО – Бургас, във връзка с вътрешноквалификационната дейност на тема: Приобщаване на ДУСОП към света на книгите. Доклад изнесе Янка Георгиева – ресурсен учител. Основни моменти в него бяха: осъществяване на синхрон между педагози и родители при изграждането на читателска активност у детето; промяна в образователната парадигма, която да отрази процеса на стимулиране на читателски интерес у детето като единен за предучилищната и началната училищна възраст; играта като основа на дейностите с книгата; създаване на книжно обкръжение още в ранното детство Отношение по темата взеха Д. Ковачева, която сподели своя опит за предизвикване на интерес към книжките у най-малките – чрез книжки за оцветяване, книжки с картинки, срещи с приказни герои; разказа как децата и учениците от нейната ресурсна група са си припомнили приказното творчество на Ангел Каралийчев във връзка със 100 години от рождението му и 50 години от смъртта му. С. Георгиева също сподели за отбелязването на тези годишнини с нейните ученици, които се чувствали особено уютно в зимната градина на училището, където са провели верижно четене на любими приказки от Ангел Каралийчев.