Регионална конференция на РЦПППО гр. Перник

Участие на специалисти от Регионален център – Бургас в Регионална конференция на РЦПППО гр. Перник, „Приобщаващото образование- предизвикателства и перспективи“
На 27 и 28 април 2022г. РЦПППО – Перник организира Регионална конференция – „Приобщаващото образование – предизвикателства и перспективи“. Поздравителен адрес за усилията на специалните педагози бе отправен от МОН. На мероприятието бяха представени добри практики в приобщаващото образование. С презентации се включиха университетски преподаватели, директори и учители.
В конференцията участва и РЦПППО гр. Бургас с презентация „Сътрудничество и комуникация със семействата на деца и ученици със специални образователни потребности“, разработена от екип в състав: Антоанета Стоянова – директор, Милка Ватева – заместник-директор, Мария Георгиева – психолог и ресурсните учители Десислава Севова, Силвия Стамболиева. Споделеният практически опит събуди интерес и провокира въпроси сред присъстващите. Към екипа беше отправено предизвикателство да разкаже повече за организирането и провеждането на групата за личен опит с родителите на деца с аутизъм „Надежда & Знание“. Мария Георгиева, един от водещите на тази група, сподели с аудиторията реализираните дейности и позитивите за родителите от провеждането на такъв формат срещи. Разговорите свързани с групата за личен опит, продължиха и в неформална обстановка, като се създадоха професионални партньорски отношения между специалистите от регионалните центрове и училищата в страната.